Ptasia rama 1

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /zajawka_proponowany.php on line 157
Japonia / Gejsze

Platnosci.pl
Platnosci.plPlatnosci.pl

Pomocnik / Wzornik kolorów ?


naklejki oraz szablony przygotowujemy z folii samoprzylepnej ORACAL serii 638 wall art - jest to folia dedykowana no wykonywania nalep i tatuaży ściennych. Twoje pomieszczenia zyskają niepowtarzalny wygląd oraz klimat.
Potral magenti.pl jest dedykowany miłośnikom pięknych wnętrz
ORACAL 638 Wall Art

Opis produktu:

Samoprzylepna folia PCV o grubości 80 µm, występująca w 55 kolorach matowych. Przeznaczona do grafiki na ścianach. Folia wyposażona jest w klej akrylowy usuwalny.

 Dane techniczne

Szerokość rolek w mm: 1260*, 1000*, 756*, 750*, 700*, 630*, 500*, 466*, 378*
Długość rolek w m: 50
*Sprowadzane na zamówienie

Rekomendowane materiały transferowe:
ORATAPE LT95, ORATAPE LT52


ORACAL®638 WALL ART – FOLIA PLOTEROWA
DO DEKORACJI ŚCIENNEJ
Dane zawarte w powyŜszej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być uŜywane tylko jako źródło informacji, nie
stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo duŜą ilość moŜliwych zastosowań, uŜytkownik powinien we własnym
zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uŜyciem.
OPIS:
Miękka folia PCV, która doskonale dopasowuje się do oklejanej powierzchni. Dostępna w 55 kolorach, matowa.
MATERIAŁ KRYJĄCY:
Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m
2
. Dla uzyskania kontrastu folia biała posiada jasno- niebieski papier
podkładowy.
ŚRODEK KLEJĄCY:
Poliakrylan, łatwo usuwalny.
ZAKRES STOSOWANIA:
Przeznaczony do aplikacji wewnętrznej szczególnie do tworzenia dekoracji i napisów na ścianach. Folia nadaje się
doskonale do obróbki na ploterach tnących. Producent zaleca aplikację folii wyłącznie przy uŜyciu folii transferowej
ORATAPE LT52 lub ORATAPE LT95.
DANE TECHNICZNE:
Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów
Trwałość kształtu: (DIN 30 646) naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego
kurczenia w kierunku poprzecznym; w
kierunku wzdłuŜnym < 0,4mm
Odporność na wodę naklejona na aluminium po 48 godz./ 23oC.
nie wykazuje zmiany.
Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40 oC do + 80oC nie
wykazuje zmian.
Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 3,5 N/25 mm.
Odporność na rozdarcie (DIN 53 455)
wzdłuŜne:
poprzeczne:
min. 19MPa
min. 19MPa
Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)
wzdłuŜne:
poprzeczne:
min 130%
min 150%
Zalecana temperatura naklejania >10oC
Okres składowania** 2 lata
* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.
Uwaga:
Powierzchnia na która naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby
wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. ŚwieŜo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być
pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. MoŜliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią
samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Przed naklejeniem folii naleŜy sprawdzić, czy
pomiędzy folią, a podłoŜem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto naleŜy wziąć pod uwagę wszelkie informacje dotyczące
aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).
  |    |    |  
*magenti.pl 2018 Polityka prywatności  |  Regulamin